Salam, Türkiyə

Yollanıram məğrurların yurduna,
Salam, doğma diyar, salam, Türkiyə.
Hörmətim var Atatürkün adına,
Salam, doğma diyar, salam, Türkiyə.

Xoşdur gedib qalım İstanbulda mən,
Dərin bilik alım İstanbulda mən,
Kaş ki, zəfər çalım İstanbulda mən,
Salam, doğma diyar, salam, Türkiyə.

İllər boyu can atmışam qoynuna,
Adının çəkmişəm mən yana-yana,
Qəbul elə, mən övladam, sən ana,
Salam, doğma diyar, salam, Türkiyə.

Dünyaya bəllidir türkün qeyrəti,
Sonsuz olur düşmənlərə nifrəti,
Görən qəlbdən sevir bu məmləkəti,
Salam, doğma diyar, salam, Türkiyə.

Dinimiz də, dilimiz də eynidir,
Adətimiz, elimiz də eynidir,
Məqsədimiz, yolumuz da eynidir,
Salam, doğma diyar, salam, Türkiyə.

Bir gün ordan alnıaçıq dönüm mən,
El yanında cərrah kimi dinim mən,
Səni hər vaxt yad eləyim, anım mən,
Salam, doğma diyar, salam, Türkiyə.

21 avqust 2003