Xeyirxah Xocam

Dünyaya bəzəkdir aqil olanlar,
Zəkasıyla aləmə səs salanlar,
Türkiyədə şöhrətli bir cərrah var –
İbrahim Yıldırım – xeyirxah Xocam.

Çətin anlarında olub dayağım,
Yol göstərib, büdrəməyib ayağım,
Qaranlıqda şölə saçan mayağım var –
İbrahim Yıldırım – xeyirxah Xocam.

Nə qədər borcluyam mən ona, Allah,
O arif, o müdrik insana, Allah,
Unutmam getsəm də hayana, Allah var –
İbrahim Yıldırım – xeyirxah Xocam.

Cərrahlığı öyrənmişəm mən ondan,
Olmamışam heç bir zaman gen ondan,
Bəhrələndim sənətindən, adından var –
İbrahim Yıldırım – xeyirxah Xocam.

Əmidən, dayıdan, dostdan irəli,
Həyata vuruldum onu görəli,
Təntimədim burda ömür sürəli var –
İbrahim Yıldırım – xeyirxah Xocam.

Nələr öyrənmədim, nələr, müəllim,
Hədiyyədir bu biliklər, müəllim,
Xatirələr dilə gəlir, müəllim var,
İbrahim Yıldırım – xeyirxah Xocam.

Mənəm sənətinin pərəstişkarı,
İstedad insanın dövləti, varı,
Səndə olub cərrahlığın açarı var –
İbrahim Yıldırım – xeyirxah Xocam.

22 avqust 2003